2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: BIRUTĖ VALIONYTĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: Informacija nepateikta
  Pavardė: Informacija nepateikta
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2004-03-10 191618769 LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARŲ KLUBAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas, pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2009-10-09 302459539 VYTAUTO DIDŽIOJO SĄJUNGA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Pirmininkas (kt. vienasmenis juridinio asmens valdymo organas) 2005-10-03 300148190 LIEPŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS BENDRIJA

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Renta Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-01-01 2012-12-31 33168 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARO RENTA
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Žodinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-10-20 2011-10-20 25000 TĖVO VYTAUTO VALIONIO PALIKIMAS PINIGAIS