2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ELIGIJUS    DZEŽULSKIS-DUONYS

Apygarda: Šilainių (Nr.11)
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 123


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1966 m. gegužės 28 d.
  1985–1989 m. Vilniaus universitete studijavo finansus ir kreditą. 1994 m. – pirmasis atkurto Vytauto Didžiojo universiteto filosofijos bakalauras. 1995 m. studijavo filosofiją ir teologiją Ecole St. Jean institute Prancūzijoje. 1998 m. Vytauto Didžiojo universitete įgijo praktinės filosofijos magistro laipsnį. Dalyvavo Bonos Carl Duisburg (Vokietija) Europos politikos instituto Eurointegracijos ekspertų programoje, Romos Gregoriano universitete (Italija) baigė įstaigų vadybos programą.
  Nuo 1996 m. – Kauno technologijos universiteto filosofijos dėstytojas.
  2003 m. išrinktas į Kauno miesto savivaldybės tarybą, dirbo Savivaldos ir ekonomikos komiteto pirmininku, Keleivinio transporto komisijos pirmininku, Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo tarybos pirmininku, Savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo koordinacinės tarybos pirmininku. 2004–2005 m. – UAB „Kauno autobusai“ valdybos pirmininkas, bendradarbiavo su Europos plėtros ir rekonstrukcijų banku ir sėkmingai įgyvendino autobusų parko atnaujinimo projektą. 2005–2007 m. – Europos Sąjungos komisijos „Civitas“ programos, skirtos darniai miestų plėtrai, politikų patariamojo komiteto narys.
  Yra dirbęs Kauno teritorinėje ligonių kasoje, privačiose įmonėse, Kauno miesto savivaldybėje, Prancūzijos socialinėje institucijoje, Pasaulio lietuvių jaunimo bendrijos „Lituanica“ leidykloje. 1992 m. buvo populiaraus humanitarinės kultūros almanacho „Salos“ sudarytojas. 1994 m. gavo literatūrinę premiją už geriausią esė. 2007 m. išleido romaną „Viešbutis Grenelle“ apie meilę, žmonių ieškojimus ir emigraciją. Parengė mokomąsias knygas „Filosofija šiuolaikiškai“ ir „Filosofija“.
  Spaudoje ir interneto portaluose paskelbė per kelis šimtus straipsnių ekonomikos, kultūros, viešojo transporto, sveikatos apsaugos, šeimos politikos klausimais. Šiomis temomis skaitė šviečiamojo pobūdžio paskaitas, dalyvavo televizijos ir radijo laidose.
  Nuolat kelia bendrą kvalifikaciją, dalyvauja miestų plėtros, viešojo transporto plėtojimo ir miestelėnų mobilumo, Europos Sąjungos bendrųjų reikalų ir Europos Sąjungos humanitarinių tyrimų konferencijose, forumuose Lietuvoje ir kitose Europos šalyse (Didžiojoje Britanijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Olandijoje, Švedijoje ir t. t.).
  Aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, yra nevyriausybinių organizacijų: Socialinės etikos instituto, Moters užimtumo ir informacijos centro, Kauno Centro bendruomenės centro, Kauno Karmelitų parapijos pastoracinės ir ekonominės tarybos, Kauno arkivyskupijos šeimos centro, narys. Daug metų buvo daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkas.
  Moka anglų, prancūzų, rusų kalbas. Italų, lenkų kalbomis skaito ir susikalba, o lotynų, ispanų, vokiečių kalbų yra įgijęs pradmenis.
  Vedęs. Turi tris vaikus: dukterį Vismantę (23 m.), sūnų Skirmantą (15 m.) ir dukterį Mingailę (13 m.). Žmona Judita Džežulskienė (Stonytė) – humanitarinių mokslų daktarė, Kauno technologijos universiteto Kalbotyros katedros docentė, Vilniaus universiteto absolventė.