2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ELIGIJUS    DZEŽULSKIS-DUONYS

Apygarda: Šilainių (Nr.11)
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 123


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1966-05-28
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Plungė
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vytauto Didžiojo universitetas Praktinė filosofija 1997


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, prancūzų, rusų, lenkų, italų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Buvau Moderniųjų krikščionių demokratų sąjungoje, dabar politinėje partijoje "Sąjunga TAIP"

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno miesto savivaldybės taryba, savivaldos ir ekonomikos komiteto pirmininkas, Keleivinio transporto komsijos pirmininkas, Daugiabučių namų savininkų bendrijų rėmimo fondo pirmininkas, NVO ir savivaldybės bendradarbiavimo koordinacinės tarybos pirmininkas 2003 - 2007


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Kauno technologijos universitetas,Lektorius 17. Visuomeninė veikla nevyriausybinės organizacijos ir pastoracinė taryba
  18. Pomėgiai Knygų skaitymas ir rašymas, sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Judita
  20. Vaikų vardai (pavardės) Vismantė, Skirmantas, Mingailė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Nevagiu