2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

MIROSLAVAS    MONKEVIČIUS

Apygarda: Naujamiesčio (Nr.1)
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Politinė partija „Sąjunga Taip“
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: MIROSLAVAS MONKEVIČIUS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ASTA
  Pavardė: MONKEVIČIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, UAB EVRC
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-07-13 302779959 UAB "AMM GROUP"
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1999-09-13 191938477 LIETUVOS LIBERALUS JAUNIMAS, ASOCIACIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2010-07-01 302525996 ASOCIACIJA TĖVYNĖS ATGIMIMAS IR PERSPEKTYVA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-04-19 188710061 VILNIAUS M. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA TARYBOS NARYS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 1995-10-15 191907421 LIETUVOS SKAUTIJA, ASOCIACIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2011-06-01 302594405 JAUNIMO PSICHOLOGINĖS PARAMOS CENTRAS
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 2012-07-01 302779959 AMM GROUP, UAB

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2010-08-18 362400 112029270 AB DNB BANKAS PASKOLA PINIGAIS