2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALGIMANTAS    ARNASTAUSKAS

Apygarda: Vilkaviškio (Nr.68)
Iškėlė: Lietuvos centro partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 58

(Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 13)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1955 m. rugpjūčio 20 d. Šilutės rajono Švėkšnos miestelyje darbininkų šeimoje.
  1970 m. baigė Vilkaviškio rajono Paežerių aštuonmetę mokyklą. 1970–1972 m. mokėsi Vilkaviškio Salomėjos Neries vidurinėje mokykloje. Už dalyvavimą Romo Kalantos susideginimo įvykiuose mokyklos vadovybės buvo paprašytas palikti mokyklą.
  1972 m. įstojo į Vilniaus technologijos technikumą. 1973 m. buvo pašauktas į sovietų armiją, kurioje atliko privalomąją tarnybą. Atitarnavęs 1975 m. toliau tęsė ir baigė mokslus Vilniaus technologijos technikume.
  1977 m. dirbo Vilniaus plastmasinių dirbinių gamykloje šaltkalviu remontininku.
  1977 m. – Naftos produktų tiekimo valdybos inžinierius.
  1977–1978 m. – Vilniaus dujų valdybos vyriausiasis inžinierius.
  1978–1980 m. – Geologijos valdybos prie Lietuvos Ministrų Tarybos naftos žvalgybos ekspedicijos mechanikas.
  1980–1986 m. – Rudaminos remonto mechanikos gamyklos tiekimo ir realizacijos skyriaus viršininkas.
  1980–1986 m. – Lietuvos žemės ūkio technikos komiteto Konstravimo technologijos biuro inžinierius.
  1986–1991 m. – staklių gamyklos „Komunaras“ remonto cecho mechanikas, vyr. meistras, cecho viršininko pavaduotojas.
  1991 m. dirbo „Vilniaus laikraščio“ direktoriaus padėjėju komercijai.
  1988 m. Kaune įsikūrusios Lietuvos darbininkų sąjungos (LSD) iniciatyvinės grupės narys. 1989 m. Vilniuje LDS suvažiavime išrinktas LDS atsakinguoju sekretoriumi koordinacinės tarybos nariu. 1989 m. rudenį kooptuotas į Vilniaus miesto Sąjūdžio tarybos narius.
  1990 m. kovo 11 d., dar nepaskelbus Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo akto, organizavo bendraminčių grupę, su kuria kartu nukėlė nuo tuometinės LTSR Aukščiausiosios Tarybos rūmų fasado LTSR valstybinį herbą, o rūmų fojė esančiame balkone iškėlė batisto Kęstučio Balčiukonio stilizuotą Vytį.
  1991 m. sausio įvykių metu – Aukščiausiosios Tarybos lauko gynybos štabo viršininkas – parlamento bei kitų valstybei svarbių objektų gynybos štabo narys, Vilniaus miesto savivaldybės deputatų tarybos įgaliotinis, Lietuvos savanoriams skirto laikraščio „Savanoris“ vienas iš įkūrėjų ir autorių.
  1991 m. vasario 11 d. Islandijos Altingui de jure pripažinus ir patvirtinus Lietuvos nepriklausomybę, Islandijos tuometinis užsienio reikalų ministras Jonas Baldvinas Hannibalssonas 1991 m. vasario 16 d. Aukščiausiosios Tarybos salėje iškilmingo Vasario 16-osios minėjimo posėdžio metu perskaitė Lietuvos kaip nepriklausomos valstybės pripažinimo aktą. Algimantas Arnastauskas tuo metu buvo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos lauko gynybos štabo viršininkas. Drauge su Vilniaus inžinerinio statybos instituto Dailės katedros docentu parlamento gynėju Linu Julijonu Jankumi, rizikuodami savo gyvybėmis, šio iškilmingo posėdžio vaizdo ir garso medžiagą nugabeno į Kauno mieste esančią televizijos ir radijo stotį. Šios žinios paskleidimas pasauliui daug prisidėjo prie to, kad ir kitos užsienio valstybės pripažintų Lietuvą.
  Apdovanotas Sausio 13-osios atminimo medaliu (1992 m.), Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu (2006 m.), Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko padėka ir vardine dovana (2007 m.), Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos II laipsnio medaliu (2006 m.), Vilniaus miesto I laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2010 m.).