2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojeVilkaviškio (Nr.68) apygarda


Puslapis atnaujintas 2012-10-21 14:08.

Apylinkių skaičius 41
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 34975, rinkimuose dalyvavo 17218 (49,23%),
  negaliojančių biuletenių 798 (4,63%), galiojančių biuletenių 16420 (95,37%).

Rinkimų rezultatas - Seimo nariu išrinktas Algirdas BUTKEVIČIUSPastaba. Dalyvavusiųjų rinkimuose rinkėjų skaičius apskaičiuojamas nuo duomenis perdavusių rinkimų apylinkių rinkėjų skaičiaus, o ne nuo apygardos rinkėjų skaičiaus.


Balsavimo rezultatai apygardoje


Kandidatas Paduotų balsų skaičius
apylinkėse paštu iš viso % nuo galiojančių biuletenių % nuo dalyvavusių rinkėjų % nuo galiojančių biuletenių
apygardoje
Algirdas BUTKEVIČIUS 9885 1484 11369 69,24% 66,03%
Rimvydas ŽIEMYS 1112 247 1359 8,28% 7,89%
Algirdas BAGUŠINSKAS 856 193 1049 6,39% 6,09%
Evelina PALTANAVIČIŪTĖ-MATJOŠAITIENĖ 802 127 929 5,66% 5,40%
Ona GIEDRIENĖ 362 75 437 2,66% 2,54%
Juozas DAUTARTAS 348 49 397 2,42% 2,31%
Kęstutis AKRAMAS 252 47 299 1,82% 1,74%
Žydrūnė SURVILIENĖ 186 38 224 1,36% 1,30%
Jurgita ŽALIABARŠTYTĖ 97 27 124 0,76% 0,72%
Algimantas LIUBINSKAS 107 13 120 0,73% 0,70%
Gediminas JEGELEVIČIUS 57 12 69 0,42% 0,40%
Algimantas ARNASTAUSKAS 35 9 44 0,27% 0,26%
Iš viso 14099 2321 16420 100.00% 95.37%
Pastaba. Duomenys išrikiuoti pagal Apygardoje gautų balsų skaičių mažėjančia tvarka.


Balsavimo rezultatai rinkimų apylinkėse


Apylinkė Rinkėjų skaičius Dalyvavo Negaliojantys biuleteniai Galiojantys biuleteniai
skaičius % skaičius % skaičius %
1. Vilkaviškio rytų 2517 1436 57,05 62 4,32 1374 95,68
2. Vilkaviškio pietų 2441 1332 54,57 45 3,38 1287 96,62
3. Vilkaviškio vakarų 1984 1088 54,84 36 3,31 1052 96,69
4. Vilkaviškio šiaurės 3033 1667 54,96 73 4,38 1594 95,62
5. Kybartų rytų 2346 1050 44,76 59 5,62 991 94,38
6. Kybartų vakarų 2249 1062 47,22 87 8,19 975 91,81
7. Virbalio 947 506 53,43 45 8,89 461 91,11
8. Rimavičių 153 71 46,41 1 1,41 70 98,59
9. Bartninkų 543 220 40,52 22 10,00 198 90,00
10. Lakštučių 573 249 43,46 5 2,01 244 97,99
11. Pašeimenių 381 169 44,36 3 1,78 166 98,22
12. Piliakalnių 307 132 43,00 7 5,30 125 94,70
13. Gižų 662 349 52,72 22 6,30 327 93,70
14. Bačkiškių 440 223 50,68 11 4,93 212 95,07
15. Karklinių 659 252 38,24 8 3,17 244 96,83
16. Keturvalakių 380 195 51,32 12 6,15 183 93,85
17. Gudkaimio 630 294 46,67 2 0,68 292 99,32
18. Lauckaimio 333 136 40,84 4 2,94 132 97,06
19. Matlaukio 655 359 54,81 19 5,29 340 94,71
20. Šiaudiniškių 338 150 44,38 3 2,00 147 98,00
21. Vilkupių 160 104 65,00 0 0,00 104 100,00
22. Virbalio kaimiškoji 630 291 46,19 12 4,12 279 95,88
24. Klausučių 624 309 49,52 17 5,50 292 94,50
26. Karalkrėslio 481 168 34,93 8 4,76 160 95,24
27. Pajevonio 807 358 44,36 17 4,75 341 95,25
28. Alksnėnų 413 167 40,44 1 0,60 166 99,40
29. Opšrūtų 286 109 38,11 8 7,34 101 92,66
30. Paežerių 637 252 39,56 10 3,97 242 96,03
31. Pilviškių 2216 979 44,18 49 5,01 930 94,99
32. Ramoniškių 413 210 50,85 12 5,71 198 94,29
33. Alvito 1235 643 52,06 25 3,89 618 96,11
34. Giedrių 1016 519 51,08 26 5,01 493 94,99
35. Klampučių 394 212 53,81 7 3,30 205 96,70
36. Serdokų 278 159 57,19 13 8,18 146 91,82
37. Uosių 608 299 49,18 6 2,01 293 97,99
38. Gražiškių 807 314 38,91 13 4,14 301 95,86
39. Girėnų 389 149 38,30 4 2,68 145 97,32
40. Vištyčio 615 352 57,24 10 2,84 342 97,16
41. Vartų 202 86 42,57 8 9,30 78 90,70
42. Pūstapėdžių 551 275 49,91 11 4,00 264 96,00
44. Stirniškių 642 323 50,31 15 4,64 308 95,36
Iš viso 34975 17218 49,23% 798 4,63% 16420 95,37%