2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojePuslapis atnaujintas 2012-10-21 14:08.


Kandidato
Algirdo BAGUŠINSKO
gauti balsai
Vilkaviškio (Nr.68) apylinkėse

Apylinkių skaičius 41
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 34975, rinkimuose dalyvavo 17218 (49,23%),
  negaliojančių biuletenių 798 (4,63%), galiojančių biuletenių 16420 (95,37%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Vilkaviškio rytų 2517 1436 57,05% 1374 47 10 57 4,15%
2. Vilkaviškio pietų 2441 1332 54,57% 1287 51 7 58 4,51%
3. Vilkaviškio vakarų 1984 1088 54,84% 1052 34 10 44 4,18%
4. Vilkaviškio šiaurės 3033 1667 54,96% 1594 68 15 83 5,21%
5. Kybartų rytų 2346 1050 44,76% 991 30 12 42 4,24%
6. Kybartų vakarų 2249 1062 47,22% 975 36 3 39 4,00%
7. Virbalio 947 506 53,43% 461 19 2 21 4,56%
8. Rimavičių 153 71 46,41% 70 32 4 36 51,43%
9. Bartninkų 543 220 40,52% 198 13 1 14 7,07%
10. Lakštučių 573 249 43,46% 244 7 4 11 4,51%
11. Pašeimenių 381 169 44,36% 166 4 1 5 3,01%
12. Piliakalnių 307 132 43,00% 125 5 1 6 4,80%
13. Gižų 662 349 52,72% 327 138 20 158 48,32%
14. Bačkiškių 440 223 50,68% 212 31 6 37 17,45%
15. Karklinių 659 252 38,24% 244 13 2 15 6,15%
16. Keturvalakių 380 195 51,32% 183 17 3 20 10,93%
17. Gudkaimio 630 294 46,67% 292 27 44 71 24,32%
18. Lauckaimio 333 136 40,84% 132 10 3 13 9,85%
19. Matlaukio 655 359 54,81% 340 21 0 21 6,18%
20. Šiaudiniškių 338 150 44,38% 147 4 0 4 2,72%
21. Vilkupių 160 104 65,00% 104 8 0 8 7,69%
22. Virbalio kaimiškoji 630 291 46,19% 279 5 2 7 2,51%
24. Klausučių 624 309 49,52% 292 7 3 10 3,42%
26. Karalkrėslio 481 168 34,93% 160 7 0 7 4,38%
27. Pajevonio 807 358 44,36% 341 11 7 18 5,28%
28. Alksnėnų 413 167 40,44% 166 8 1 9 5,42%
29. Opšrūtų 286 109 38,11% 101 1 0 1 0,99%
30. Paežerių 637 252 39,56% 242 13 4 17 7,02%
31. Pilviškių 2216 979 44,18% 930 35 0 35 3,76%
32. Ramoniškių 413 210 50,85% 198 12 1 13 6,57%
33. Alvito 1235 643 52,06% 618 25 3 28 4,53%
34. Giedrių 1016 519 51,08% 493 23 5 28 5,68%
35. Klampučių 394 212 53,81% 205 14 1 15 7,32%
36. Serdokų 278 159 57,19% 146 4 0 4 2,74%
37. Uosių 608 299 49,18% 293 9 4 13 4,44%
38. Gražiškių 807 314 38,91% 301 11 3 14 4,65%
39. Girėnų 389 149 38,30% 145 3 1 4 2,76%
40. Vištyčio 615 352 57,24% 342 31 3 34 9,94%
41. Vartų 202 86 42,57% 78 1 1 2 2,56%
42. Pūstapėdžių 551 275 49,91% 264 11 1 12 4,55%
44. Stirniškių 642 323 50,31% 308 10 5 15 4,87%
Iš viso 34975 17218 49,23% 16420 856 193 1049 6,39%