2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje


Balsavimo rezultatai. 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos atominės elektrinės statybos Lietuvos RespublikojePuslapis atnaujintas 2012-10-21 14:08.


Kandidato
Evelina PALTANAVIČIŪTĖ-MATJOŠAITIENĖ
gauti balsai
Vilkaviškio (Nr.68) apylinkėse

Apylinkių skaičius 41
Pagal gautus iš apylinkių duomenis:
  rinkėjų sąraše įrašyta rinkėjų 34975, rinkimuose dalyvavo 17218 (49,23%),
  negaliojančių biuletenių 798 (4,63%), galiojančių biuletenių 16420 (95,37%).


Rūšiuoti pagal: rinkimų komisijos numerį, paduotų balsų procentą gautą nuo galiojančių biuletenių skaičiaus
Apylinkė Rinkėjų
skaičius
Dalyvavo Galiojančių
biuletenių
skaičius
Paduotų balsų skaičius
skaičius % apylinkėse paštu iš viso % nuo
galiojančių
biuletenių
- % nuo galiojančių biuletenių
1. Vilkaviškio rytų 2517 1436 57,05% 1374 78 6 84 6,11%
2. Vilkaviškio pietų 2441 1332 54,57% 1287 57 9 66 5,13%
3. Vilkaviškio vakarų 1984 1088 54,84% 1052 44 3 47 4,47%
4. Vilkaviškio šiaurės 3033 1667 54,96% 1594 92 10 102 6,40%
5. Kybartų rytų 2346 1050 44,76% 991 96 28 124 12,51%
6. Kybartų vakarų 2249 1062 47,22% 975 62 4 66 6,77%
7. Virbalio 947 506 53,43% 461 21 0 21 4,56%
8. Rimavičių 153 71 46,41% 70 0 0 0 0,00%
9. Bartninkų 543 220 40,52% 198 4 0 4 2,02%
10. Lakštučių 573 249 43,46% 244 5 1 6 2,46%
11. Pašeimenių 381 169 44,36% 166 2 0 2 1,20%
12. Piliakalnių 307 132 43,00% 125 5 0 5 4,00%
13. Gižų 662 349 52,72% 327 11 1 12 3,67%
14. Bačkiškių 440 223 50,68% 212 10 4 14 6,60%
15. Karklinių 659 252 38,24% 244 3 1 4 1,64%
16. Keturvalakių 380 195 51,32% 183 10 0 10 5,46%
17. Gudkaimio 630 294 46,67% 292 12 2 14 4,79%
18. Lauckaimio 333 136 40,84% 132 9 4 13 9,85%
19. Matlaukio 655 359 54,81% 340 4 0 4 1,18%
20. Šiaudiniškių 338 150 44,38% 147 7 0 7 4,76%
21. Vilkupių 160 104 65,00% 104 2 0 2 1,92%
22. Virbalio kaimiškoji 630 291 46,19% 279 15 0 15 5,38%
24. Klausučių 624 309 49,52% 292 11 7 18 6,16%
26. Karalkrėslio 481 168 34,93% 160 3 0 3 1,88%
27. Pajevonio 807 358 44,36% 341 9 3 12 3,52%
28. Alksnėnų 413 167 40,44% 166 4 2 6 3,61%
29. Opšrūtų 286 109 38,11% 101 1 0 1 0,99%
30. Paežerių 637 252 39,56% 242 13 2 15 6,20%
31. Pilviškių 2216 979 44,18% 930 93 11 104 11,18%
32. Ramoniškių 413 210 50,85% 198 7 2 9 4,55%
33. Alvito 1235 643 52,06% 618 19 5 24 3,88%
34. Giedrių 1016 519 51,08% 493 24 4 28 5,68%
35. Klampučių 394 212 53,81% 205 11 2 13 6,34%
36. Serdokų 278 159 57,19% 146 14 0 14 9,59%
37. Uosių 608 299 49,18% 293 13 0 13 4,44%
38. Gražiškių 807 314 38,91% 301 4 3 7 2,33%
39. Girėnų 389 149 38,30% 145 4 3 7 4,83%
40. Vištyčio 615 352 57,24% 342 5 6 11 3,22%
41. Vartų 202 86 42,57% 78 5 0 5 6,41%
42. Pūstapėdžių 551 275 49,91% 264 6 1 7 2,65%
44. Stirniškių 642 323 50,31% 308 7 3 10 3,25%
Iš viso 34975 17218 49,23% 16420 802 127 929 5,66%