2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VLADAS    BURAGAS

Apygarda: Centro (Nr.13)
Iškėlė: Lietuvos centro partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 23

(Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 5)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1953 m. rugpjūčio 2 d. Alvito apylinkės Švitrūnų kaime (dabar – Vilkaviškio rajonas) traktorininko ir paštininkės šeimoje.
  1971 m. baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinę mokyklą (dabar – gimnazija).
  1971–1976 m. studijavo Vilniaus universitete ekonominės kibernetikos mokslus, įgijo ekonomisto-matematiko kvalifikaciją.
  Dirbo Klaipėdos, Kybartų, Kazlų Rūdos, Radviliškio ir Kauno statybos, pramonės ir transporto įmonių skaičiavimo centrų ir ekonominių tarnybų vadovu. Dvylika metų teko dirbti VĮ (vėliau – SPAB, AB) „Lietuvos geležinkeliai“ sistemoje, vienus metus vadovauti rajoninio pavaldumo miestui.
  1997 m. tapo Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjungos nariu, buvo išrinktas jos valdybos atsakinguoju sekretoriumi, 2000 m. – valdybos pirmininku. Yra aštuonių poezijos knygų autorius, daugiau kaip penkiasdešimties knygų redaktorius, sudarytojas, leidėjas. Nuo 2009 m. – respublikinio kultūros, literatūros ir savasties mėnraščio „Gintaro gimtinė“ redaktorius (visuomeninės pareigos).
  2005 m. tapo Lietuvos centro partijos nariu, 2008 m. – jos tarybos nariu, 2011 m. suvažiavime buvo išrinktas šios partijos vicepirmininku. Įtikėjęs Lietuvos centro partijos šūkiu „Lietuva – mūsų namai“ dalyvavo 2008–2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo ir 2011 m. Kauno savivaldybės rinkimuose.
  Aktyviai dalyvauja Kauno miesto Dainavos bendruomenės kultūriniame gyvenime. Gilinasi į opius šalies ekonomikos, kultūros, savivaldos klausimus.
  Vedęs. Žmona Dalia – akių gydytoja, poetė. Sūnūs: Žygimantas – kompiuterininkas, Andrius – „Lietuvos geležinkelių“ darbuotojas, suaugę ir gyvena savarankiškai.