2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ARŪNAS GUMULIAUSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: AIDA
  Pavardė: STRIAUKAITĖ-GUMULIAUSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kito valstybės tarnautojo pareigos, nenurodytos 350-358 klasifikatoriaus punktuose, LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA