2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. rugpjūčio 10 d. Kaune.
  1976 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą, baigė 1981 m., įgijo istoriko specialybę.
  Nuo 1981 m. pradėjo dirbti Šiaulių pedagoginiame institute dėstytoju.
  1984–1987 m. mokėsi Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją ir sugrįžo dėstyti į Šiaulių pedagoginį institutą. 1989 m. suteiktas docento vardas. 2012 m. laimėjo konkursą į profesoriaus pareigas Šiaulių universiteto Istorijos katedroje.
  1993–1995 m. stažavo ir dėstė Varšuvos universitete. Tuo pačiu laikotarpiu buvo dienraščio „Šiaulių kraštas“ korespondentas Lenkijoje, ilgą laiką buvo šio laikraščio politinis apžvalgininkas.
  Prasidėjus atgimimui, įsitraukė į Sąjūdžio veiklą. Dalyvavo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Šiaulių miesto tarybos darbe, buvo LPS steigiamojo suvažiavimo mandatų komisijos narys. Tuo metu parašė bene pirmuosius Lietuvos istorijos vadovėlius „Besidomintiems Lietuvos istorija“, „Nuo valstybės sukūrimo iki atkūrimo“, „Lietuvos istorija 1915–1953“ ir kt.
  2000 m. įstojo į Lietuvos centro sąjungą, išrinktas Lietuvos centro sąjungos Šiaulių miesto tarybos nariu. 2002 m. Lietuvos centro sąjungos iškeltas kandidatu į Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narius. 2003 m. – Nacionalinės centro partijos steigėjas, jos vicepirmininkas, pirmininko pavaduotojas, politinės tarybos pirmininkas ir narys. Lietuvos centro partijos Šiaulių miesto skyriaus pirmininkas.
  Net 28 gyvenimo metai buvo susiję su krepšiniu. 1985 m. tapo Lietuvos čempionu. Žaidė Kauno „Žalgirio“, Vilniaus „Statybos“, Panevėžio „Lietkabelio“, Šiaulių „Kelininko“ komandose. Už sporto laimėjimus suteiktas sporto meistro vardas.
  Kalba lenkų, vokiečių, rusų kalba.
  Vedęs. Žmona Aida, turi du sūnus – Donatą ir Arūną.