2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ARŪNAS GRUMADAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DANUTĖ KOTRYNA
  Pavardė: GRUMADIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-09-01 111951726 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-25 59000 111568069 UAB 'SWEDBANK LIZINGAS AUTOMOBILIO ŠKODA JETI LIZINGO SUTARTIS NR. LT095373, ĮMOKA 20850 L
  Deklaruojantysis Išsimokėtinas pirkimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-25 59000 110514951 BĮ UAB ARX AUTOMOBILIO ŠKODA JETI PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR. LT095373/PPS