2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1951 m. vasario 1 d. Kretingoje tarnautojų šeimoje. 1969 m. baigęs vidurinę mokyklą, įstojo į Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą ir jį baigęs 1974 m. įgijo fiziko kvalifikaciją.
  1973–1988 m. dirbo Mokslų akademijos Chemijos institute moksliniu bendradarbiu, čia parengė ir 1983 m. Maskvos Lomonosovo universitete apgynė daktaro disertaciją. 1988–1990 m. dirbo Geologijos institute, vadovavo Fizikinės cheminės analizės skyriui.
  Nuo 1988 m. – aktyvus Sąjūdžio judėjimo dalyvis, Vilniaus Sąjūdžio tarybos narys, organizacinės komisijos pirmininkas, Vilniaus Sąjūdžio koordinacinės tarybos vadovas, koordinavo Sąjūdžio Baltijos kelio akciją.
  1990–1995 m. išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos deputatu, o 1990–1993 m. – Vilniaus miesto savivaldybės tarybos pirmininku.
  1993–1996 m. dirbo AB „Santra“ direktoriumi komercijai.
  1996–2000 m. pagal Lietuvos centro sąjungos sąrašą buvo išrinktas Lietuvos Respublikos Seimo nariu, dirbo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoju, Europos komiteto nariu. Daugelio teisės aktų ir pataisų autorius ir teikėjas. Parengė ir pasiūlė Seimui energetikos strategijos pataisą, įvardinančią Lietuvą ir ateityje branduolinę energiją generuojančia šalimi.
  Nuo 2001 m. dirba Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamente skyriaus vedėju. Rengia teisės aktus, reglamentuojančius nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimą, ES struktūrinių fondų įsisavinimą Lietuvoje, Bendrijų iniciatyvų programą INTERREG IIIA. Europos Sąjungos struktūrinės paramos regioninės dimensijos autorius ir rengėjas.
  Nuo 2002 m. dėsto Mykolo Romerio universitete, skaito Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo kursą.
  Publikavo apie 30 mokslinių straipsnių ir per 20 straipsnių viešuosiuose leidiniuose.
  1992 m. buvo Lietuvos centro sąjungos steigėjas, buvo renkamas partijos Vilniaus skyriaus pirmininku, valdybos ir tarybos nariu bei komiteto pirmininku.
  2003 m. likvidavus Lietuvos centro partiją tapo Nacionalinės centro partijos, vėliau, pakoregavus partijos pavadinimą, Lietuvos centro partijos steigėju, vicepirmininku, nuo 2007 iki 2011 m. – partijos pirmininku, nuo 2011 m. – Lietuvos centro partijos politinės tarybos pirmininku.
  Laisvai kalba, skaito ir rašo angliškai, rusiškai, lenkiškai ir, be abejo, lietuviškai.