2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALVYDAS    MEDALINSKAS

Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: Lietuvos centro partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 2

(Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 2)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ALVYDAS MEDALINSKAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: DAIVA
  Pavardė: MEDALINSKIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "PET S TYLE"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialus valdymo organo narys 2012-04-06 192046075 ROMUALDO OZOLO PARAMOS FONDAS"UŽ TEISINGUMĄ LIETUVOJE" VALDYBOS PIRMININKAS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2009-05-20 122220740 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "LIETUVOS ŽINIOS" DIRBU PAGAL AUTORINĘ SUTARTĮ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Pardavimas Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-18 15000 NEKILNOJAMO TURTO PARDAVIMAS
  Deklaruojantysis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-08 30000 PASKOLOS GRĄŽINIMAS
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-18 15000 ČESLOVAS MEDALINSKAS TĖVO DOVANA
  Sutuoktinis Kiti prievolių įvykdymą užtikrinantys sandoriai Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-08 30000 PASKOLOS GRĄŽINIMAS

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla 2007-06-01 INDIVIDUALI VEIKLA NEVYKDOMA