2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALVYDAS    MEDALINSKAS

Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: Lietuvos centro partija

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Nacionalinis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ (Lietuvos centro partijos, Lietuvos socialdemokratų sąjungos, Tautininkų sąjungos ir Tautos vienybės sąjungos koalicija)
numeris sąraše: 2

(Iškėlė: Lietuvos centro partija
numeris sąraše: 2)


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Šeima atsikėlė gyventi į Karoliniškes nuo pat pirmųjų šio rajono statybos metų. Lankė ir baigė Karoliniškių 41-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Karoliniškių gimnazija), baigė Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą. Mokėsi Londono aukštojoje ekonomikos mokykloje („London School of Economics“), įgijo tarptautinių santykių mokslo magistro vardą.
  Vienas iš Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio pradininkų, Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Sąjūdžio Seimo Tarybos narys, Sąjūdžio Seimo narys, Sąjūdžio steigiamojo suvažiavimo organizacinio komiteto pirmininkas. Palaikė glaudžius ryšius su demokratiniais judėjimais Rusijoje, Ukrainoje, Moldovoje, Kaukaze ir Vidurinės Azijos kraštuose.
  Po 1990 m. rinkimų į Aukščiausiąją Tarybą dirbo Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo vicepirmininko padėjėju. 1992 m. pradėjo dirbti steigiamame Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute moksliniu sekretoriumi. 1994 m. išvyko dirbti diplomatinio darbo į Londoną Lietuvos Respublikos ambasados politikos patarėju.
  1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, dirbo Užsienio reikalų komitete ir Europos reikalų komitete.
  2000–2003 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narys, buvo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, vadovavo parlamentinei grupei ryšiams su JAV, dirbo Baltijos Asamblėjoje, pasiūlė įsteigti Seimo ir Kaliningrado srities Dūmos deputatų grupę ir tapo pirmuoju jos vadovu.
  2003–2004 m. dirbo Lietuvos Respublikos Prezidento užsienio politikos grupės vadovu. Vėliau pasitraukė iš politikos ir aštuonerius metus (dvi kadencijas) nedalyvavo rinkimuose, nedirbo valdžios įstaigose.
  Dabar dirba Mykolo Romerio universitete dėstytoju. Bendradarbiauja dienraštyje „Lietuvos žinios“, kur kartą per savaitę rengia apskritojo stalo pokalbius aktualiomis valstybės ir tautos gyvenimo temomis.
  2011 m. subūrė pilietinį visuomeninį diskusijų forumą „Tauta, Piliečiai, Valstybė“, kuris rinkosi Mokslų akademijoje. 2012 m. buvo vienas iš iniciatorių visuomeninio judėjimo ginti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos vadovus.
  Jeigu taptų Seimo nariu, kaip svarbiausią rūpestį matytų savo rinkimų apygardos gyventojų interesus.
  Be gimtosios kalbos, gerai moka anglų ir rusų kalbas.
  Vedęs. Žmona Daiva, duktė Gabija – 16 metų moksleivė.