2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: EUGENIJUS SKRUPSKELIS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: VIOLETA
  Pavardė: SKRUPSKELIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vienasmenis valdymo organas (pirmininkas) 2012-04-06 192046075 ROMUALDO OZOLO PARAMOS FONDAS UŽ TEISINGUMĄ LIETUVOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vienasmenis juridinio asmens valdymo organas - vadovas ir jo pavaduotojas 2011-10-22 195725380 LIETUVOS CENTRO PARTIJA