2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1952 m. spalio 11 d. Linkuvoje mokytojų šeimoje.
  1971 m. baigė Baisogalos vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universitetą, jį baigė 1976 m. ir įgijo istoriko specialybę. 2007 m. tame pačiame universitete įgijo ir paveldosaugininko specialybę.
  Nuo 1977 m. dirbo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu Ukmergės kraštotyros muziejuje, nuo 1979 m. dirbo Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje, čia nuo 1981 m. ėjo eksponatų apskaitos ir apsaugos sektoriaus vedėjo pareigas, o 1987–1992 m. buvo šio muziejaus direktorius.
  1992–1994 m. dirbo Lietuvos kultūros fondo direktoriumi. Per visą šį laikotarpį (1977–1994 m.) nuolatos tobulino ir kėlė kvalifikaciją seminaruose, stažuotėse, rengė metodines rekomendacijas, mokslinius straipsnius kilnojamųjų kultūros vertybių apskaitos ir apsaugos bei muziejų veiklos klausimais, skaitė pranešimus nacionalinėse ir tarptautinėse konferencijose Lietuvoje, Lenkijoje, Čekijoje, JAV. Buvo JAV muziejų asociacijos narys, Kultūros ministerijos kolegijos narys, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininkas, pirmojo Lietuvos kultūros kongreso organizacinio komiteto narys.
  1994–2009 m. dirbo privataus verslo įmonėse, ėjo vadybininko, direktoriaus, administratoriaus pareigas.
  Nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo aktyviai dalyvauja politinėje veikloje. Prasidėjus Lietuvos atgimimui aktyviai įsitraukė į Sąjūdžio veiklą, buvo kultūros darbuotojų koordinacinės tarybos narys, vienas iš Lietuvos centro sąjungos, vėliau – Lietuvos centro partijos steigėjų. Nuo 2011 m. yra šios partijos pirmininkas, vienas iš Lietuvių tautinio centro steigėjų.
  2009 – 2011 m. – Lietuvos Respublikos Seimo nario V. Valkiūno padėjėjas.
  Laisvalaikiu domisi istorija, literatūra, mėgsta keliauti, žvejoti.
  Su žmona Violeta turi du suaugusius sūnus Algirdą ir Kęstutį.