2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ROBERTAS RAIMUNDAS    IŠGANAITIS

Apygarda: Jurbarko (Nr.62)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 83


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1965-08-14
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Mantvilių k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis LŽŪU Ekologija 2008
  Aukštasis VDU Aplinkotyra 2006
  Aukštesnysis Kauno A. Kvedaro miškų technikumas Miškų technikas 1984

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VĮ Jurbarko miškų urėdija,Girininkas 17. Visuomeninė veikla Jurbarko raj. savivaldybės tarybos narys. Socialinių reikalų komiteto, reglamento ir kontrolės komisijos narys. "Darbo partijos" Jurbarko skyriaus pirmininko pavaduotojas
  18. Pomėgiai Medžioklė, saviveikla, aplinkosauga, rekreacija, turizmas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Violeta
  20. Vaikų vardai (pavardės) Osvaldas, Eglė