Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Jurbarko rinkimų apygardoje Nr. 62 kandidatas ROBERTAS RAIMUNDAS IŠGANAITIS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 868614780
Elektroninio pašto adresas: isganaitis@gmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: DANUTĖ JANČARIENĖ
Telefonas: 865520207
El. paštas: danute.jancariene@gmail.com
Dalyvių sąrašas