2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

RIMANTAS    TROTA

Apygarda: Aukštaitijos (Nr.28)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 65


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: RIMANTAS TROTA

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ANGELĖ
  Pavardė: TROTIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Kitos pareigos, nenurodytos šio klasifikatoriaus punktuose, PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ MOKYKLA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1998-01-28 147738655 AB LIETKABELIS AKCININKAS. GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIM US TARNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Struktūrinio padalinio vadovas ar jo pavaduotojas 2007-01-03 188711163 VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA PRIE LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MI TARNAUTOJAS, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDI MUS TARNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, asocijuotas narys, pajininkas 1998-03-27 112040733 AUKŠTAITIJOS KREDITO UNIJA PAJININKAS. GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIM US TARNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas (narys) 2011-10-01 191775560 PANEVĖŽIO ROTARY KLUBAS NARYS. GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TA RNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas, dalininkas, narys ir kt. 1997-06-28 148131195 UAB "ELVISTAS" AKCININKAS, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIM US TARNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-02-27 188774594 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖ PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS.GALIMAS DEKLARUOJANČIO JO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TARNYBOJE
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 1992-07-20 147630074 A.TROTIENĖS I.Į. SAVININKĖ, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMU S TARNYBOJE

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2007-04-26 20000 HANSA GYVYBĖS DRAUDIMAS PINIGAI
  Deklaruojantysis Draudimas Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2001-03-01 37466 HANSA GYVYBĖS DRAUDIMAS PINIGAI
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-05-08 97000 LAIMONAS TROTA DOVANOJAMAS BŪTAS, KURIAME GYVENA NUO 2005M
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-06-08 12000 JANINA TROTIENĖ PO MIRTIES PALIKIMAS PALIKIMAS - PASTATAI, DALIS ŽEMĖS VALDOS

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos ANGELĖ TROTIENĖ A.TROTIENĖS ĮM. SAVININKĖ, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRI IMANT SPRENDIMUS TARNYBOJE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos SIMONAS TROTA ANTRAEILĖS INŽ. PAREIGOS PANEVĖŽIO LIGONINĖJE.GALIMAS DEKLARUOJANČI OJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TARNYBOJE

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  PAGRINDINIS A. TROTIENĖS IĮ VERSLO PARTNERIS "JC DECAUX LIETUVA" GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TARNYBOJE