2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

AUDRONĖ    PITRĖNIENĖ

Apygarda: Skuodo - Mažeikių (Nr.37)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 47


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: AUDRONĖ PITRĖNIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: AURELIJUS
  Pavardė: PITRĖNAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 2009-01-01 124241078 VIEŠOJI ĮSTAIGA LIETUVOS RADIJAS IR TELEVIZIJA ESU TARYBOS NARĖ, TENKA PRIIMTI ĮVAIRIUS SPRENDIMUS
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-04-19 190995938 VALSTYBĖS BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA ŠMM ŠVIETIMO APRŪPINIMO CENTRAS ESU PROJEKTO "LYDERIŲ LAIKAS 2" KOORDINATORĖ SKUODE

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Sutuoktinis Lietuvos Respublikos AURELIJUS PITRĖNAS GALIMAS INTERESU KONFLIKTAS SVARSTANT KLAUSIMUS DĖL SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJOS