Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Skuodo - Mažeikių rinkimų apygardoje Nr. 37 kandidatė AUDRONĖ PITRĖNIENĖ (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862017590
Elektroninio pašto adresas: audrone.pitreniene@skuodas.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: RASA NIKARTIENĖ
Telefonas: 861541405
El. paštas: rasanika72@gmail.com
Dalyvių sąrašas