2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYDAS    GEDVILAS

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Darbo partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Darbo partija
numeris sąraše: 11


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1959-05-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Užgirių k., Kelmės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Doktorantūra Lietuvos kūno kultūros akademija Biomedicinos mokslai 1999
  Aspirantūra Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Socialiniai mokslai 1988
  Aukštasis Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Fizinio auklėjimo dėstytojas 1981

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Biomedicinos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Darbo partijos

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas -
  Lietuvos Respublikos Seimas -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas; Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narys; Jaunimo ir sporto reikalų komisijos narys 17. Visuomeninė veikla Lietuvos krepšinio federacijos vykdomojo komiteto narys, Lietuvos krepšinio trenerių asociacijos garbės prezidentas
  18. Pomėgiai Golfas, knygos, kelionės
  19. Šeiminė padėtis Nenurodė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Akvilė, Martynas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Esu apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino 3-iojo laipsnio ordinu