Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Kauno - Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 65 kandidatas VYDAS GEDVILAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842126
Elektroninio pašto adresas: vydas.gedvilas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: LAIMUTĖ EIGIRDIENĖ
Telefonas: 861262207
El. paštas: laimuteeigirdiene@gmail.com
Dalyvių sąrašas