Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Darbo partijos Kauno - Kėdainių rinkimų apygardoje Nr. 65 kandidatas VYDAS GEDVILAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842126
Elektroninio pašto adresas: vydas.gedvilas@lrs.lt
Aukų ir aukotojų sąrašas spaudinimui


Gautos ir priimtos aukos:

Eil. nr. Aukotojas
(fizinio asmens vardas ir pavardė juridinio asmens pavadinimas)
Savivaldybės pavadinimas Data Aukos suma, Lt Pastabos
Nepiniginė auka, auka
grynais, kita
1. VYDAS GEDVILAS Kauno miesto 2012-07-10 3000,00
2. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-09-12 3000,00
3. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-09-13 3000,00
4. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-05 3000,00
5. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-08 3000,00
6. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2012-10-12 19160,00
7. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2012-10-15 4970,00
8. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-18 3000,00
9. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-19 3000,00
10. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-25 11633,00
11. VIKTOR USPASKICH Neprivaloma skelbti 2012-10-25 5000,00
12. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-10-26 5770,00
13. Darbo partija Neprivaloma skelbti 2012-10-26 8200,00
14. VYDAS GEDVILAS Neprivaloma skelbti 2012-11-05 100,00
Iš viso: 75833,00  
fizinių asmenų: 5000,00  
fizinių asmenų mažos aukos: 0,00  
kandidato nuosavos lėšos: 38503,00  
juridinių asmenų aukos: 0,00 Nuo 2012-01-01 draudžiamos
politinės partijos lėšos: 0,00  
politinės partijos gauti valstybės biudžeto asignavimai, panaudoti politinei kampanijai finansuoti: 32330,00  
Iš jų: piniginės aukos iš viso: 75833,00  
nepiniginės aukos, iš viso: 0,00  

Nepriimtinos aukos: Duomenų nėra

Dalyvių sąrašas