2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ALFONSAS    VAIŠVILA

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Respublikonų partija
numeris sąraše: 7


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1942-10-01
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Saldenės k.
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Raseinių raj., Šiluva, Zbarų k.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Habilituotas socialinių mokslų (teisės) daktaras 2000
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas Humanitarinių mokslų (filosofijos) daktaras 1977
  Aukštasis universitetinis Vilniaus universitetas, Teisės fakultetas Teisė 1970

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas socialinių mokslų daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Mykolo Riomerio universitetas,Profesorius 17. Visuomeninė veikla Naujojo demokratinio judėjimo Centro tarybos narys
  18. Pomėgiai Bukinistika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ramutė Vaišvilienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Šarūnas, Birutė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Už nuopelnus Lietuvos mokslui 2004 m. apdovanotas Lietuvos Prezidento Gedimino ordino Riterio Kryžiumi. 2012 m. Mykolo Riomerio universitete suteiktas Garbės profesoriaus vardas.