2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JUOZAS    DINGELIS

Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Respublikonų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Respublikonų partija
numeris sąraše: 3


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1946 m. sausio 1 d. Čižiūnų kaime, Valkininkų seniūnijoje, Varėnos rajone.
  1959 m. baigė Valkininkų vidurinės mokyklos 8 klases, 1963 m. – Vilniaus miškų technikumą, o 1975 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas) Miškų ūkio fakultetą, yra inžinierius miškininkas.
  1963–1966 m. dirbo Alytaus miškų ūkio Daugų girininko pavaduotoju, 1966–1973 m. – Valkininkų miškų ūkio vyr. inžinieriumi. 1973–1988 m. buvo Valkininkų girininkijos girininkas, 1988–1990 m. – Vilniaus miškų ūkio gamybinio susivienijimo vyriausiasis inžinierius, 1990–2000 m. – Vilniaus miškų urėdijos urėdas, Lietuvos urėdų tarybos pirmininkas.
  Nuo 1995 m. – Lietuvai pagražinti draugijos valdybos pirmininkas. Kartu su šviesaus atminimo monsinjoru Kazimieru Vasiliausku ir kitais šviesuoliais ją atkūrė ir vadovauja 17 metų, valdybos pirmininku renkamas jau penktą kartą.
  Lietuvos kultūros kongreso tarybos narys, Lietuvos pilietinių organizacijų forumo valdybos pirmininkas, asociacijos „Gimtinės takas“ viceprezidentas, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos narys, 25 visuomeninių organizacijų koalicijos šalies gynybiniams pajėgumams stiprinti koordinacinės tarybos pirmininko pavaduotojas.
  Atkuriant Lietuvos nepriklausomybę, aktyviai dalyvavo visuose Lietuvos laisvės lygos ir Lietuvos Sąjūdžio mitinguose, Sąjūdžio suvažiavime Vilniaus sporto rūmuose. Lietuvos miškininkų sąjungos suvažiavimo įpareigotas sakė sveikinimo kalbą 1988 m. Sąjūdžio mitinge Vingio parke. Per 1991m. tragiškus sausio 13-osios įvykius su žmona Aldona, namuose palikęs dvi mažas dukrytes, dvi paras nesitraukdamas budėjo prie parlamento.
  Kaip Vilniaus miškų urėdas, rengiantis parlamento gynybai, organizavo malkų atvežimą laužams prie Seimo, radijo ir televizijos pastato ir TV bokšto.
  Respublikos Prezidento apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 1-ojo laipsnio medaliu, ministrų padėkomis, meno saviveiklos žymūno ženklu.
  Vedęs, turi puikią šeimą. Žmona Aldona baigė VGTU, yra sveikos gyvensenos ir grožio terapijos specialistė. Užaugino tris dukteris: Jurgita baigė VDU ir Vilniaus universitetą, yra tarptautinio verslo magistrė, nekilnojamojo turto pardavimų konsultantė ekspertė. Gabrielė baigė VU Ekonomikos fakultetą, Danijos ir Šveicarijos universitetų rinkų strategijos magistro studijas, dirba kompanijoje GOOGLE, atsakinga už Lietuvos rinką. Evelina studijuoja turizmo vadybą.
  Savo gyvenimu ir pasiaukojamu darbu Lietuvai pelnė tautiečių pagarbą.