2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: AUŠRA MIELEIKIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: GINTAUTAS
  Pavardė: MIELEIKA
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Vadovas ar jo pavaduotojas, VŠĮ "ŽALIOJI AKADEMIJA"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2012-08-21 190755028 KLAIPĖDOS VALSTYBINIS MUZIKINIS TEATRAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Vertybinių popierių sandoriai Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-08-21 11000 VŠĮ "ŽALIOJI AKADEMIJA" VALDOMŲ ĮMONĖS AKCIJŲ VERTĖ
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Vertybinių popierių sandoriai Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-08-19 11000 VŠĮ "ŽALIOJI AKADEMIJA" VALDOMŲ AKCIJŲ ĮMONĖJE SUMA

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublikos GINTAUTAS MIELEIKA VYRAS DIRBA ĮSTAIGOJE KURI SAVO VEIKLA GALIMAI GALI NUŠVIESTI MANO IR MANO DARBOVIETĖS VYKDOMĄ VEIKLĄ

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla 2006-08-04