2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė Kauno rajono Noreikiškių akademijos miestelyje.
  Pirmas tris klases baigė Noreikiškių aštuonmetėje mokykloje. Nuo ketvirtos klasės mokėsi J. Naujalio meno mokykloje Kaune. Ją baigė 1983 m.
  Tais pačiais metais įstojo į Vilniaus muzikos akademiją, fleitos klasę. Studijas baigė 1988 m. ir įgijo orkestro solistės ir dėstytojos kvalifikaciją.
  Pradėjo dirbti Klaipėdos universiteto orkestro Dirigavimo katedros dėstytoja.
  Vėliau dirbo Klaipėdos J. Kačinsko antrojoje muzikos mokykloje, E. Balsio menų gimnazijoje, S. Šimkaus konservatorijoje.
  Pedagoginį darbą dirba jau 24 metus.
  Turi mokytojos metodininkės kvalifikaciją.
  Nuo 1993 m. groja Klaipėdos muzikiniame teatre, yra orkestro artistė. Darbo orkestre stažas – 19 metų.
  Dirbo Neringos kultūros rūmuose. Daugiau kaip 10 metų grojo Klaipėdos miesto senosios muzikos ansamblyje „Ventus Maris“.
  Ji pati ir jos įvairių muzikos mokyklų mokiniai yra tapę respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatais.