2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LORETA    KUDARIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 66


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: LORETA KUDARIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ROMUALDAS
  Pavardė: KUDARAS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2008-02-10 135985021 ASO ALEKSOTO KATALIKIŲ MOTERŲ DRAUGIJA NARĖ, DALYVAUJU DRAUGIJOS SUSIRINKIMUOSE
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys ar savininkas 2012-04-19 135044630 VŠĮ KAUNO KALNIEČIŲ POLIKLINIKA STEBĖTOJŲ TARYBOS PIRMININKĖ, ORGANIZUOJU STEBĖTOJŲ TARYBOS DARBĄ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2002-12-22 188764867 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖ TARYBOS NARĖ