2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LORETA    KUDARIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 66


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1947 m. spalio 17 d. Kaune, tarnautojų šeimoje.
  1964 m. baigė Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą ir įstojo į Kauno politechnikos instituto Cheminės technologijos fakultetą.
  1969 m. baigė šią aukštąją mokyklą ir pradėjo dirbti Lietuvos tekstilės pramonės Mokslinio tyrimo institute jaunesniąja, vėliau – vyresniąja moksline bendradarbe ir Planavimo skyriaus vedėja.
  1972 m. įstojo į Kauno politechnikos instituto aspirantūrą. 1976 m. ją baigė. Buvo suteiktas technikos mokslų kandidato laipsnis. 1993 m. Lietuvos mokslo taryba mokslo laipsnį nostrifikavo ir išdavė technikos mokslų daktaro diplomą.
  Dirbdama institute iki 1995 m. paskelbė 24 mokslinius straipsnius; 15 autorinių liudijimų ir 8 pramoninių pavyzdžių bendraautorė.
  1995 m. Kaune buvo pradėti kurti Kauno kartų namai, kuriuose pirmą kartą po vienu stogu pradėti globoti trijų kartų žmonės – seneliai ir vienišos motinos su kūdikiais. Tapo šio proceso savanore.
  1996 m. buvo paskirta Kauno kartų namų direktore. Šias pareigas ėjo iki 2004 m. Iki 2008 m. buvo direktoriaus pavaduotoja.
  2001 m. suteiktas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakultete.
  2002, 2007 ir 2011 m. buvo išrinkta į Kauno miesto savivaldybės tarybą. Per pirmą kadenciją buvo Socialinių reikalų, o kitas dvi kadencijas – Socialinių, sveikatos ir šeimos reikalų komiteto pirmininkė. Etikos komisijos, Senjorų tarybos, Neįgaliųjų reikalų tarybos ir Nevyriausybinių organizacijų rėmimo tarybos narė.
  Nuo 1996 m. – Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė. Nuo 2008 m. – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos narė. 2004 ir 2008 m. buvo kandidatė į Lietuvos Respublikos Seimo narius.
  Moka rusų ir anglų kalbas.
  Ištekėjusi. Vyras Romualdas – inžinierius. Sūnus Petras įgijo finansų magistro kvalifikacinį laipsnį Vilniaus universitete.