2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

LORETA    KUDARIENĖ

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 66


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1947-10-17
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistras Vytauto Didžiojo universitetas Edukologija 2001
  Aukštasis --------------------- --------------------- 1993
  Aukštasis Kauno Politechnikos Institutas -------------------- 1976
  Aukštasis Kauno politechnikos institutas Inžinierė-technologė 1969

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Technikos mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Krikščionys Demokratai (nuo 1996), Tėvynės Sąjunga-Lietuvos Krikščionys demokratai (nuo 2008.05.17)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno m. savivaldybės taryba 2002 - 2006
  Kauno m. savivaldybės taryba 2007 - 2011
  Kauno m. savivaldybės taryba 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Nėra,Nėra 17. Visuomeninė veikla TS-LKD tarybos narė, TS-LKD Dainavos skyriaus pirmininko pavaduotoja, LKD bendrijos valdybos ir tarybos narė; Moterų katalikių ąjunga, Prisikėlimo bažnyčios pastoracinė taryba, kūrybinės raiškos asociacija ,,Kauno branduma"
  18. Pomėgiai Mėgstu poeziją ir deklamuoju eiles
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Romualdas Kudaras
  20. Vaikų vardai (pavardės) Petras Kudaras