2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILHELM    HAASE

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: VILHELM HAASE

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: IRENA
  Pavardė: HAASE
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Informacija nepateikta
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2002-01-01 174346110 UAB STAGRO UAB STAGRO AKCININKU TAPO 2001M. SPALIO 11D.
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 2002-01-01 133237196 LKIB INVESTICIJŲ BANKAS LKIB INVESTICIJŲ BANKAS AKCININKU TAPO 2001M. SPALIO 11D.
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1996-05-09 144715765 AB GUBERNIJA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Narys, pajininkas, dalininkas 2001-10-11 274279050 NEMUNAS, ŠAKIŲ R. VARTOTOJŲ KOOPERATYVAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-06-07 2016-06-07 4420 METINĖ NUOM
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-05-01 2014-05-01 100 METINĖ NUOMA
  Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2004-12-29 2012-12-29 5000 174286581 METINĖ NUOMA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-06-07 2016-06-07 448 METINĖ NUOMA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-06-07 2016-06-07 80 METINĖ NUOMA

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2004-08-19
  Sutuoktinis Teisinė veikla 2004-11-18

  ID001A KITI DUOMENYS, DĖL KURIŲ GALI KILTI INTERESŲ KONFLIKTAS
  Kiti duomenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas ir kurių pateikimas kituose deklaracijos prieduose dėl jų formos ypatumų nebuvo galimas. Galimo interesų konflikto duomenys ir aplinkybės šiame priede aprašomi laisva forma
  SUTUOKTINĖ IRENA HAASE IŠRINKTA Į ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBĄ 2010-2014 KADENCIJAI IR GALI PRIIMTI SPRENDIMUS, SUSIJUSIUS SU DARBINE IR INDIVIDUALIA VEIKLA. DIRBU ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽEMĖS ŪKIO KSYRIAUS VYRIAUSIOJU SPECIALISTU.