2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILHELM    HAASE

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1956 m. kovo 18 d. Altato kaime, Nazarovo rajone (Krasnojarsko krašte, Rusijoje) tremtinių šeimoje.
  1957 m. grįžo į Lietuvą, apsigyveno Jurbarko rajone. 1960 m. tėvams įsidarbinus melioracijos įmonėje, apsigyveno Šakių rajone, Gelgaudiškyje. Čia 1962 m. pradėjo lankyti mokyklą, ją 1974 m. baigė.
  Tais pačiais metais įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją (LŽŪA). Per vasaros atostogas dirbdavo Šakių melioracijos statybos valdyboje (1971–1974 m.) betonuotoju, sezoniniu darbininku.
  1980 m. baigęs LŽŪA, darbinę veiklą pradėjo Šakių melioracijos ir statybos montavimo valdyboje, dirbo techniku, meistru, kokybės inžinieriumi.
  1985 m. buvo paskirtas Šakių melioracijos ir eksploatavimo valdybos Projektavimo skyriaus viršininku.
  1988 m. reorganizavus įstaigą, pradėjo eiti Šakių automobilių kelių valdybos inžinieriaus pareigas, vėliau dirbo darbų vykdytoju.
  1992 m. pradėjo dirbti Šakių apylinkės Agrarinės reformos tarnybos žemėtvarkininku.
  1994 m. atkūrus Šakių valstybinę melioracijos tarnybą, sugrįžo ir dirbo vyriausiuoju specialistu.
  1995 m. reorganizavus įstaigą, pradėjo dirbti Marijampolės apskrities valdytojo administracijos Žemės ūkio departamento Šakių rajono Žemės ūkio valdybos melioracijos tarnybos vyresniuoju inžinieriumi.
  1997 m. reorganizavus įstaigą, dirbo Šakių rajono Žemės ūkio skyriaus vyresniuoju specialistu, ėjo vedėjo pavaduotojo pareigas.
  Nuo 2002 m. po įstaigos reorganizavimo dirba Šakių rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiuoju specialistu.
  Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys, tarybos narys, Politinių kalinių ir tremtinių frakcijos valdybos ir tarybos narys. Dalyvauja Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS) veikloje. LPKTS tarybos narys, Šakių filialo valdybos pirmininkas. Dalyvauja Šakių evangelikų liuteronų parapijos veikloje.
  1989 m. vedė Ireną Kačanaitę. Sutuoktinė dirba advokate. Augina du vaikus: dukterį Medeiną, Mykolo Romerio universiteto studentę, ir 10 m. sūnų Hermanną.