2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VILHELM    HAASE

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 54


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1956-03-18
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Gelgaudiškis
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Altato kaimas, Nazarovo rajonas, Krasnojarsko kraštas, Rusija
  11. Tautybė vokietis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Aleksandro Stulginskio universitetas Inžinierius hidrotechnikas 1980


  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LPKTS, TS, TS-LKD

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Šakių rajono savivaldybės tarybos narys 1995 - 1997
  Šakių rajono savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Šakių rajonosavivaldybės administracija,Žemės ūkio skyraius vyriausiasis specialistas 17. Visuomeninė veikla Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų tarybos narys, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų politinių kalinių ir tremtinių frakcijos valdybos ir tarybos narys, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys, PLietuvos politinių kalinių ir tremmtinių sąjungos Šakių filialo valdybos pirmininkas. Šakių Evangelikų Liuteronų Parapijos tarybos pirmininko pavaduotojas
  18. Pomėgiai kelionės, sportas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Irena Haase
  20. Vaikų vardai (pavardės) Medeina Haase, Hermann Haase