2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

JULIUS    DAUTARTAS

Apygarda: Nevėžio (Nr.26)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 31


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1953-05-30
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Panevėžys
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Vilnius
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis GITIS Režisierius-statytojas 1983
  Aukštasis Lietuvos muzikos ir teatro akademija Aktoriaus 1977


  13. Kokias užsienio kalbas mokate vokiečių, rusų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Lietuvos Respublikos Seimas 2004 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo narys 17. Visuomeninė veikla 2000-2004 m. - Panevėžio miesto savivaldybės tarybos narys, etikos komisijos pirmininkas. 2002-2004 m. Lietuvos kultūros ministerijos ekspertas ir Lietuvos Respublikos Seimo komisijos, tiriančios masinės informacijos priemonių ir žiniasklaidos neigiamą poveikį vaikams ir paaugliams narys. Nuo 1993 m. - Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių ) partijos narys, vienas iš šios partijos steigėjų. Nuo 2002 m. - Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Aleksandro fondo valdybos pirmininkas. Aukštaitijos regioniniam centrui, Panevėžio miestui labai sbvarbus įvaizdžio formavimas, todėl aktyviai dalyvavau tam procese, taip atsirado projektai, kaip šio miesto įkūrėjo ir pirmojo bažnyčios fundatoriaus Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Aleksandro paminklas, kuris pastatytas 2003 m., taip pat vienas iš reikšmingiausių pasaulinės literatūros personažų Don Kichoto paminklas Panevėžio mieste. Man labai svarbus yra teatro ,,Menas" įsteigimas Panevėžyje, kuris praplėtė Panevėžio kultūrinę erdvę. Nemažai dėmesio skyriau Lietuvos rezistenciniam judėjimui (1974-1984 m. buvau pogrindinio leidinio ,,Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika" platintojas). 1997 m. išrinktas kultūrai labiausiai nusipelniusiu panevėžiečiu. Esu panevėžio ,,Rotary'" klubo narys, 1997 m. buvau šio klubo prezidentas.
  18. Pomėgiai kelionės, šachmatai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Renė Dautartienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Elena Dautartaitė, Marija dautartaitė ir Vladas Dautartas