Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Nevėžio rinkimų apygardoje Nr. 26 kandidatas JULIUS DAUTARTAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842147
Elektroninio pašto adresas: julius.dautartas@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JURGITA ŠERPLĖ
Telefonas: 868958229
El. paštas: jurgita@serple.lt
Dalyvių sąrašas