2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARIMANTAS    DUMČIUS

Apygarda: Kalniečių (Nr.15)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 29


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1940-01-04
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Kauno medicinos universitetas (dabar Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas) Gydytojas, chirurgas 1965

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Habilituotas mokslų daktaras , vardą Profesorius

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, prancūzų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) LPKTS (nuo įsikūrimo), TS-LKDP politinių kalinių ir tremtinių frakcija (2004-04-30)

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno m. savivaldybės taryba, Sveikatos komiteto pirmininkas 2002 - 2004
  Lietuvos Respublikos Seimas 2004 - 2008
  Lietuvos Respublikos Seimas, Sveikatos reikalų komitetas 2008 - 2012


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos Respublikos Seimas,Seimo Sveikatos komiteto narys, Pasipriešinimo okupacijoms ir nuo okupacijų nukentėjusių asmenų teisių ir reikalų komisijos pirmininkas 17. Visuomeninė veikla Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys, Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos garbės pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos tarybos narys, Lietuvos šaulių sąjungos, Lietuvos atsargos karininkų sąjungos, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos narys. ,,Trimito"', ,,Varpo" redakcinės kolegijos nnarys. Tęstinio leidinio ,,Lietuvių tauta ir pasaulis", ,,10 knygų" sudarytojas ir redaktorius.
  18. Pomėgiai Bibliofilija, numizmatika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Ona-Elona Kleizaitė Dumčiuvienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Marius, Jolanta, vaikaitė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Domiuosi politika, sveikatos apsauga, bioetikos (pasaulio, gyvybės kilmė ir kita) problemomis, žmogaus teisėmis