Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Kalniečių rinkimų apygardoje Nr. 15 kandidatas ARIMANTAS DUMČIUS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842254
Elektroninio pašto adresas: dumciusa@hotmail.com

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: VYTAUTAS POVILONIS
Telefonas: 837330381
El. paštas: vpovilonis@gmail.com
Dalyvių sąrašas