2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STASYS    ŠEDBARAS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 19


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: STASYS ŠEDBARAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: ONA
  Pavardė: ŠEDBARIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens vadovas ar jo pavaduotojas, VILNIAUS MIESTO LOPŠELIS-DARŽELIS „GILUŽIS“
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Akcininkas 1992-02-01 121716790 UAB JUSTITIA
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kolegialaus valdymo organo narys 1989-12-31 190785929 LIETUVOS TEISININKŲ DRAUGIJA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Akcininkas 1992-03-01 122886265 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ RIPOLA
  Sutuoktinis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2012-06-01 302792878 UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ OMEN FAUSTUM