Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Tėvynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų Tauragės rinkimų apygardoje Nr. 34 kandidatas STASYS ŠEDBARAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 869842039
Elektroninio pašto adresas: stasys.sedbaras@lrs.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: KRISTIJONAS PALIUTIS
Telefonas: 868731095
El. paštas: krpali@lrs.lt
Dalyvių sąrašas