2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STASYS    ŠEDBARAS

Apygarda: Tauragės (Nr.34)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 19


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas  II turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Gimė 1958 m. vasario 10 d. Šilalės (tuo metu – Skaudvilės) rajono Tūjainių kaime valstiečių šeimoje, jauniausias iš šešių vaikų.
  1976 m. su pagyrimu baigė Kaltinėnų vidurinę mokyklą, tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, jį su pagyrimu baigė 1981 metais. 2005 m. Mykolo Romerio universitete apgynė socialinių mokslų (teisės krypties) daktaro laipsnį.
  1981–1982 m. pagal paskyrimą dirbo kadrų inspektoriumi, juriskonsultu vienoje iš Vilniaus miesto ūkinių organizacijų. 1982 m. pradėjo dirbti vieno iš Vilniaus miesto administracinių rajonų prokuratūros stažuotoju, dirbo prokuroro padėjėju, vyresniuoju prokuroro padėjėju.
  1987 m. buvo paskirtas (išrinktas) to paties Vilniaus miesto rajono teismo teisėju, o 1989 m. – Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėju. 1992 m. buvo pakviestas eiti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro pavaduotojo pareigas.
  1993 m. paskirtas Lietuvos Konstitucinio Teismo teisėju trejų metų kadencijai.
  Nuo 1996 m. dirbo Lietuvos teisininkų draugijos žurnalo „Justitia“ redaktorių kolegijos pirmininku, vertėsi advokato praktika.
  1997 m. vėl buvo pakviestas į valstybės tarnybą, paskirtas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko valstybės konsultantu valstybės ir žmogaus teisių klausimais.
  1998 m. paskirtas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru. Šias pareigas ėjo iki 1999 m. birželio 10 d.
  1999–2000 m. buvo Aukštesniojo administracinio teismo pirmininkas, nuo 2000 m. lapkričio iki 2008 m. lapkričio – Lietuvos teisės (dabar – Mykolo Romerio) universiteto docentas, nuo 2006 m. rugsėjo iki 2008 m. lapkričio – Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto direktorius, instituto docentas, kartu vertėsi advokato praktika.
  2007 m. per savivaldos rinkimus buvo išrinktas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nariu, 2008 m. Seimo rinkimuose tiek vienmandatėje (Tauragės), tiek daugiamandatėje rinkimų apygardose išrinktas Seimo nariu, šią Seimo kadenciją ėjo Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pareigas.
  Respublikos Prezidento dekretu 1996 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu.
  Buvo Lietuvos teisininkų draugijos, įkurtos 1920 m., atkūrimo 1988 m. vienas iš iniciatorių, nuo 2004 m. balandžio 16 d. – draugijos pirmininkas, vėliau – vicepirmininkas, valdybos narys.
  Vedęs. Žmona Onutė – pedagogė, išaugino du sūnus ir dukterį.