2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DALYTĖ    RUDZEVIČIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 75


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: DALYTĖ RUDZEVIČIENĖ

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: VITAS
  Pavardė: RUDZEVIČIUS
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Juridinio asmens darbuotojas, UAB"GIRAITĖS VANDENYS"
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Vadovas ar jo pavaduotojas 2007-12-11 190808616 VILKIJOS ŽEMĖS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA KAIMO PLĖTROS PROFESINIO MOKYMO ĮSTAIGŲ ASOCIACIJOS TARYBOS NARĖ
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2011-02-27 188756386 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖ

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Deklaruojantysis Kiti sandoriai Kita Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-02-27 2012-02-27 51200 VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS SODO NAMELIS

  ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublikos DANUTĖ VELIČKIENĖ SUTUOKTINIO SESUO DIRBA VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Lietuvos Respublikos KAZIMIERAS VELIČKA SUTUOKTINIO SESERS VYRAS DIRBA VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOJE