2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

DALYTĖ    RUDZEVIČIENĖ

Apygarda: Kauno - Kėdainių (Nr.65)
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis
numeris sąraše: 75


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1958-12-11
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilkija
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Alytaus rajonas, Aniškio km.
  11. Tautybė lietuvė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Magistro laipsnis VDU Edukologija 2005
  Aukštasis A. Stuiginskio universitetas Miškų ūkis 1991
  Aukštasis neuniversitetinis Kauno Mičiurino tarybinis ūkis technikumas Miestų ir gyvenviečių želdinimas 1980

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Magistro kvalifikacijos laipsnis
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

  15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
  Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
  Kauno rajono savivaldybės tarybos narė 2011 -


  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VILKIJOS ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLA,MOKYKLOS DIREKTORĖ 17. Visuomeninė veikla Kaimo plėtros profesinio mokymo įstaigų asociacijos tarybos narė, Vilkijos m. bendruomenės centro "Vilkijos atgimimas" tarybos narė
  18. Pomėgiai Gėlių auginimas, kelionės su šeima po Lietuvą, knygų skaitymas
  19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Vitas Rudzevičius
  20. Vaikų vardai (pavardės) Raminta Rudzevičiūtė, Marija Rudzevičiūtė