2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

ARŪNAS    DUDĖNAS

Apygarda: Ukmergės (Nr.61)
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: Lietuvos socialdemokratų partija
numeris sąraše: 28


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • Deklaruojantis asmuo: ARŪNAS DUDĖNAS

  Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
  Vardas: AIRA
  Pavardė: DUDĖNIENĖ
  Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas, VILNIAUS MIESTO PIRMAS APYLINKĖS TESMAS
  ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
  Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
  Asmuo, kurio
  ryšys bus nurodytas
  Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
  pradžios data
  Ryšio
  pabaigos data
  Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
  Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savivaldybės tarybos narys 2007-03-04 188752174 UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARYS
  Deklaruojantysis Užsienio valstybė Darbuotojas 2012-06-01 EUROPOS PARLAMENTO NARYS ZIGMANTAS BALČYTIS EUROPOS PARLAMENTO NARIO ZIGMANTO BALČYČIO PADĖJĖJAS

  ID001S SANDORIAI
  Gautos dovanos ir kiti sandoriai
  Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
  sandorio šalis
  Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
  šalies kodas
  Kitos sandorio
  šalies pavadinimas
  Sandorio
  objekto pavadinimas
  Sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2011-02-21 221981 112027077 UAB MEDICINOS BANKAS PINIGINĖ PASKOLA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-01-23 229397 301694694 AB SAMPO BANKAS PINIGINĖ PASKOLA
  Deklaruojantysis ir sutuoktinis Paskola (gauta) Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2009-05-13 60000 112021238 AB SEB BANKAS PINIGINĖ PASKOLA

  ID001I INDIVIDUALI VEIKLA
  Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, sugyventinio, partnerio individuali veikla, kaip ji apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme
  Asmuo, kurio individuali veikla toliau bus nurodoma Individualios veiklos rūšis Individualios veiklos pradžia Individualios veiklos pabaigos data (jei nepasibaigė, pildyti nereikia) Papildomi duomenys apie individualią veiklą
  Deklaruojantysis Žemės ūkio veikla 2009-03-02
  Sutuoktinis Žemės ūkio veikla 2008-02-25