Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis

Duomenys pateikti partijų iždininkų. Prašome partijų iždininkus atidžiai juos peržiūrėti ir, pastebėjus netikslumus, pataisyti. Svetainės puslapių turinys aktualizuojamas vieną kartą per parą.

Lietuvos socialdemokratų partijos Ukmergės rinkimų apygardoje Nr. 61 kandidatas ARŪNAS DUDĖNAS (S)

Savarankiškas politinės kampanijos dalyvis
Statusas: savarankiškas
Telefonas pasiteirauti: 862052500
Elektroninio pašto adresas: arunas@lsdp.lt

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio iždininkas

Vardas, pavardė: JŪRATĖ KLIMANTAVIČIENĖ
Telefonas: 8 670 00943
El. paštas: slarkis2@gmail.com
Dalyvių sąrašas