2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

EVELINA    PALTANAVIČIŪTĖ-MATJOŠAITIENĖ

Apygarda: Vilkaviškio (Nr.68)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 47


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
  • Anketa
  • Biografija
  • Turto ir pajamų deklaracijos
  • Interesų deklaracija
  • Kita
  • 5. Gimimo data 1980-11-23
    6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Kaunas
    8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
    8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
    8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
    8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
    8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
    9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
    9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
    9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
    9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
    10. Gimimo vieta Kauno rajone
    11. Tautybė lietuvė

    12. Išsilavinimas:
    Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
    Profesinis Prefesinio rengimo centras Socialinis slaugytojas 2011
    Aukštasis KVK Teisininko 2003


    13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, anglų, italų
    14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

    16. Pagrindinė darbovietė, pareigos nedirbanti,- 17. Visuomeninė veikla Tiek kiek yra galimybių dalyvauju vaikų lankomos mokyklos veikloje
    18. Pomėgiai medžioklė, šunys, psichologija
    19. Šeiminė padėtis ištekėjusi
    Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Artūras Matjošaitis
    20. Vaikų vardai (pavardės) Arnoldas Matjošaitis, Augustinas Matjošaitis

    21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
    visada stengiuosi padėti tiems, kuriems reikia pagalbos