2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS    BUDNIKAS

Apygarda: Lazdynų (Nr.9)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 15


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1951-12-20
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Taujėnėlių k. Ukmergės raj.
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis VU žurnalistas 1984
  Spec. vidurinis Vilniaus prekybos technikumas prekių žinovas 1975
  Aštuonios klasės Ukmergės proftechninė mokykla tekintojas 1968


  13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų, lenkų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) Nepriklausomoje Lietuvoje nepriklausiau nė vienai partijai

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos UAB "Ūlos tėkmė",Leidybos vyriausiasis redaktorius 17. Visuomeninė veikla Lietuvos žmogaus teisių asociacijos pirmininkas
  18. Pomėgiai muzika ir šachmatai
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Rasa Budnikienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Iridė Budnikaitė, Vytautas Budnikas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Visada gyvenime teigiau ir teigiu pilietinio bendruomeniškumo principus, todėl esminiais jo etapais buvau renkamas profsąjungų, bendrijų ar žmogaus teisių organizacijų lyderiu.