2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

VYTAUTAS ANTANAS    MATULEVIČIUS

Apygarda: Justiniškių (Nr.7)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 9


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1952-07-31
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Šilavoto kaimas, Prienų rajonas
  11. Tautybė lietuvis

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aspirantūra Visuomeninių mokslų akademija estetika 1989
  Aukštasis VU žurnalistika 1975

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Humanitarinių mokslų daktaras
  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, lenkų, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) -

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VŠĮ "Krantas",direktorius 17. Visuomeninė veikla -
  18. Pomėgiai kūryba, gamta, spiningavimas
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Svetlana Matulevičienė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Ieva Matulevičiūtė, Jurgis Matulevičius, Agnė Matulevičiūtė

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  Jei gyvenimas pasikartotų, daug ką daryčiau kitaip.