2012 m. spalio 14 d. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

STASYS    BRUNDZA

Apygarda: Karoliniškių (Nr.8)
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Apygarda: Daugiamandatė
Iškėlė: „Drąsos kelias“ politinė partija
numeris sąraše: 7


Balsavimo rezultatai:
Daugiamandatėje apygardoje
Vienmandatėje apygardoje: I turas
 • Anketa
 • Biografija
 • Turto ir pajamų deklaracijos
 • Interesų deklaracija
 • Kita
 • 5. Gimimo data 1947-02-22
  6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Vilnius
  8. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 38 straipsnio 4 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
  8.1 Ar turite nebaigtą atlikti teismo nuosprendžiu paskirtą bausmę? Neturiu
  8.2 Ar esate asmuo, atliekantis tikrąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą krašto apsaugos sistemos, policijos ir vidaus tarnybos karininkas, puskarininkis ar liktinis, kitos sukarintos ar saugumo tarnybos apmokamas pareigūnas? Nesu
  8.3 Ar turite kitos valstybės pilietybę? Neturiu
  8.4 Ar esate susijęs priesaika ar pasižadėjimu užsienio valstybei? Nesu
  9. Pagal Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymo 98 straipsnio 1 ir 3 dalis Jūs turite nurodyti:
  9.1 Ar esate ne pagal Lietuvos Respublikos užduotis sąmoningai bendradarbiavęs su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis? Ne
  9.2 Ar buvote po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos? Ne
  9.3 Ar buvote įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu bet kada pripažintas kaltu padaręs sunkų ar labai sunkų nusikaltimą? Ne
  10. Gimimo vieta Kaunas
  11. Tautybė Nenurodė

  12. Išsilavinimas:
  Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
  Aukštasis Vilniaus inžinerinės statybos institutas (dabar VGTU) automobilių eksploatacija 1976

  Jei turite, nurodykite mokslo laipsnį Grand Doctor of Philosophy , vardą Full Professsor

  13. Kokias užsienio kalbas mokate rusų, vokiečių, anglų
  14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) buvau TSKP, vėliau LDDP narys. Dabar nepartinis

  16. Pagrindinė darbovietė, pareigos VŠĮ Stasio Brundzos automobilių ir transporto muziejus,direktorius 17. Visuomeninė veikla Lietuvos automobilių klubo garbės prezidentas, susisiekimo ministro visuom. konsultantas, Vilniaus mero visuom. padėjėjas
  18. Pomėgiai automobiliai, muzika
  19. Šeiminė padėtis vedęs
  Vyro arba žmonos vardas (pavardė) Audronė
  20. Vaikų vardai (pavardės) Tomas, Juozas

  21. Be jau išvardytų atsakymų, ką dar norėtumėte parašyti apie save
  šiuo metu gyvenimo prioritetas - saugaus eismo problematika ir situacijos pagerinimas